Ηλεκτρική δραστηριότητα

Top

Ηλεκτρική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο από τον ανιχνευτή (οίκου BOLTEK) της Καβάλας!

Παρέχεται από τον Μετεωρολογικό Σταθμό Καβάλας.