ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

(Πρόθεμα 23770 ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 23230 -//- Γραμματεία 23314 & fax:23290
Πρωτεπιστάτης ΤΗΛ.: 23221
Ιερά Επιστασία ΤΗΛ.: 23711-2 & 23072 
Γραμματεία Ιερ. Επιστ. ΤΗΛ.: 23224 fax 23315
Ανταποκρητής ΟΓΑ ΤΗΛ.: 23224

Αθωνιάς Εκκλ. Ακαδημία ΤΗΛ.: 23341 - 23220

799 Πυροσβεστική υπηρεσία 23199

Κέντρο ΤΗΛ.: 23217

10η Ε.Β.Α Αρχαιολ. Υπηρεσία ΤΗΛ.: 24015

ACS Courier  ΤΗΛ.: 23773

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΡΥΩΝ ΤΗΛ.:23214 23598 & fax: 23874

ΕΛ.ΤΑ.  ΤΗΛ.:23214

Γενική Ταχυδρομική ΤΗΛ.: 22370

Ο.Τ.Ε. Προϊστάμενος ΤΗΛ.: 23209 & 23399

Ο.Τ.Ε Τεχν. Υπηρεσία/βλάβες ΤΗΛ.: 23799

Καύσημα ΤΗΛ.: 23022 - 6940977500

Προϊόντα Εστιάσεως ΤΗΛ.: 24023


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΥΩΝ

Βιβλιοπωλείο Κύριλλος
23648

Βιβλιοπωλείο«Πανσέληνος», Ιερόθεος μοναχός. 23285

Βιβλιοπωλείο «Παντάνασσα» Κατσικλης 23283

Δανιήλ Ιερομόναχος 23236 
Μάξιμος 23702

Νεόφυτος 24166

Στέφανος Ιερομόναχος 23227

Αρτοποιείο 23258

Εστιατόριο Νικ. 24114

-//- Ιλαρίων 23243

ΙΔΙΩΤΕΣ


Βλάχος Αστέριος 24139
Καρτσιωτης Νικόλαος, Υλικά Οικοδ. 23397 & 23626
Ευστρατίου Ευστράτιος ΤΗΛ.: 24074

Μπλες Αστέριος, ιχθυοπωλείο 23613

Παντοπολείο, Πολυζος 23231

Παντοπωλείο, Ταλεας 23211

Παντοπολείο, Τσουβαλτζης 23223

Τσολακης Ιωαννης 23791

Χαλκιάς 24067

ΔΟΜΗΤΩΡ 23460

ΕΔΡΑΣΗ 23654