Φιλοξενία

Top

Ευχαριστούμε για την φιλοξενία του μετεωρολογικού μας σταθμού τα δίκτυα: 

https://euweather.eu/forecast.php?en||
https://euweather.eu/forecast.php?en||
Θερμές ευχαριστίες: Ευχαριστώ προσωπικά τον κ. Δρ. Λαγουβάρδο Κων/νο, Διευθυντή Ερευνών του Ινστ. Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την Ομάδα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Α.Α) για την προσφορά της Κάμερας Νο1 και την φυλοξενία της στους servers του meteo.gr. Τον κ. Στρατή Βουγιούκα για την συνεργασία του. Tον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΟΥΡΑ για την πολύτιμη βοήθεια του. Επίσης, Ευχαριστούμε θερμά τον κ. ΦΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ για την προσφορά του στην Αναβάθμιση του Μετεωρολογικού Σταθμού και τον κ. ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ για την τεχνική υποστήριξη και τις γνώσεις του, καθώς επίσεις και όσους βοήθησαν, ή συνεργάστηκαν για τον Μετεωρολογικό Σταθμό Μονής Μεγίστης Λαύρας.