Φιλοξενία

Top

Ευχαριστούμε για την φιλοξενία του μετεωρολογικού μας σταθμού τα δίκτυα: 

Θερμές ευχαριστίες: Στον κ. ΦΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ για την προσφορά του στην Αναβάθμιση του Μετεωρολογικού Σταθμού και τον κ. ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ για την τεχνική υποστήριξη και τις γνώσεις του.